Entry List for Friday Night Blitz

# Name Rating USCF ID Section Byes
1 Andrew Hoy 2246 12846607
2 Charles Slade 2150 12487244
3 Tommy Kozlek 1760 30347417
4 Kenisro Princeton Viyani 1274 30304394