Entry List for Winter Game/80

# Name Rating USCF ID Section Byes
1 Andrew Hoy 2246 12846607 Open Rd 3
2 Maxwell D Chen 2173 14678004 Open
3 Suraj Ramanathan 2162 14361257 Open 1
4 Jonathan Pfefer 2137 12937691 Open
5 Kevin Hass 2050 15531186 Open None
6 Andrew The 1962 14217434 Open
7 Ryan Wang 1950 15486461 Open 3
8 Alexander Meng 1908 15844061 Open
9 Stephen Gradijan 1901 12454998 U2000
10 Joaquin Carlson 1900 15794580 Open 3
11 Lewis Tu 1900 15454526 Open Rd 3
12 Jiayun Liu 1892 15770981 Open
13 David Milliern 1877 13784637 Open
14 Brandon Ni 1850 15801498 Open
15 Joy Cao 1850 14973655 Open
16 Eric Feng 1811 15742464 U2000
17 Paul Mishkin 1800 12432059 Open
18 Robert Holmgren 1748 11291635 U2000
19 Natesh Pillai 1708 15913395 Open
20 Lydia Shen 1686 15918700 U2000 R2
21 Sunil Yadawad 1659 15842414 U2000
22 Ben Marlin 1652 16765625 U2000
23 Raymond Xu 1589 15248334 Open
24 Srihari Yerra 1572 15993891 U2000
25 Robert Oresick 1500 12659519 U2000 Rd 3
26 Jericho Carlson 1400 16096060 U1500 3
27 Dattasai Kilari 1380 16429310 U1500
28 Isaac X Chen 1324 15966891 U1500
29 Yunfan Liang 1000 16876383 U1500
30 Dustin Liang unr 15072460 Open